Händelseutvecklingen gällande COVID-19

I dessa oroliga tider går våra tankar till alla de som har blivit påverkade av COVID-19 och alla de organisationer som på olika sätt mött svårigheter i samhällets försök att minska smittspridningen. Scandlifts prio ligger just nu på välmåendet hos våra anställda och kunder samt att hjälpa till att minska smittspridningen.

Scandlift vill försäkra er om att vi är engagerade i att hjälpa er att kunna fortsätta med er verksamhet genom att upprätthålla en hög nivå av kvalitet och service. Vi följer de rekommendationer och försiktighetsåtgärder för att hålla teammedlemmarna säkra och har implementerat råd och vägledning från WHO samt följer lokala direktiv.

 

Genie, som är vårt största varumärke, har nu återgått till full produktion av liftar igen i sin fabrik i Kina. Vi fortsätter att leverera maskinerna och svarar också på kundernas behov. Eftermarknad, tillverkning av delar, servicecenter, logistik och fraktverksamhet pågår och är väl positionerade för att betjäna Genie-kunderna via Scandlift i Sverige.