Nifty Lift

Engelska Nifty Lift säljs idag i mer än 80 länder runt om i världen och genom avancerad produktutveckling är produkterna både kompakta och smidiga.

  • Nifty Lift liftar

    Bolaget grundades 1985 i Bedfordshire, England av Roger Bowden. Samma år lanserades den första släpvagnsliften Nifty120, en modell som än idag produceras. Bolaget har idag en produktportfölj bestående av larvbandsburna liftar samt släpvagns- och bomliftar. Nifty Lift säljs idag i över 80 länder runt om i världens och trots bolagets storlek är det fortfarande ett familjeägt företag. Varje ny modell testas personligen av bolagets VD innan Nifty Lift påbörjar produktion och det är denna kompletta kunskap kring produkten som genomsyrar bolaget och medför att de levererar liftar av mycket hög kvalitet.