Om oss

År 1985 tog Scandlift, som auktoriserad återförsäljare, Genie till Sverige. Därefter har vi utökat vårt sortiment med CMC, Aichi och KLUBB som även de är världsledande tillverkare av liftar, bilmonterade och teleskoplastare av högsta kvalitet. Med över 30 års erfarenhet i branschen erbjuder vi professionell och gedigen information om alla olika liftar och teleskoplastare som finns på marknaden idag. Av oss får du alltid bästa rekommendation av maskin, anpassad för just ditt företag och dess behov.

Brett utbud

Med vårt breda utbud av liftar och teleskoplastare vänder vi oss till uthyrningsbolag, industrier, byggbolag, hantverkare, kommuner, räddningstjänst och köpcentra som letar efter stabila och pålitliga maskiner för olika behov.

Reservdelar

Vi på Scandlift AB erbjuder även reservdelar för alla maskiner vi säljer. Kontakta gärna oss när du har behov av reservdelar till en maskin. Vi garanterar att du får hjälp av kunniga och professionella servicetekniker som ser till att din maskin fungerar friktionsfritt och pålitligt.

Oberoende av var du befinner dig i landet och vilken typ av reservdel du behöver till din maskin ser vi till att den levereras omgående, oavsett om det är reservdelar till Genie, CMC, Aichi eller KLUBB.

Prisgaranti

Scandlift lämnar prisgaranti i Sverige på de av Scandlift offererade liftmodellerna. Det förutsätter dock att produkten är av överensstämmande varumärke, har motsvarande specifikationer samt kan köpas med likvärdiga villkor.

Prisgarantin gäller lokalt i Sverige, dock inte mot internetbaserade aktörer. Prisgarantin måste även åberopas innan offerttiden löper ut och innan lagd beställning.

För att nyttja Scandlifts prisgaranti måste underlag på aktör som saluför produkten till lägre pris uppvisas.

Köpvillkor

Offererade priser är villkorade av samtida beställning av offererade produkter. Kontraktsrabatt offereras. Offerten är giltig i 10 dagar om inget annat anges på offerten översänd till kund. Angivna leveranstider är preliminära.

Vid offert gällande leasing är standardutförandet 10% första förhöjda avgift, 60 månaders löptid och 20% restvärde. Leasingtagaren skall på leasingbolagets inrådan presentera en aktuell BR/RR och summan av leasingbeloppet baseras på avtalsdagens ränteläge samt efter sedvanlig kreditprövning.

Köp av maskin eller reservdel/service sker efter muntlig eller skriftlig beställning från kund. Köpet är bindande sedan offert accepterats muntligt eller skriftligt av kund alternativ ordererkännande översänts av Scandlift AB och skriftliga anmärkningar inte framställts mot densamma inom 1 dag. Ordererkännande skall innehålla uppgifter om antal objekt och pris.

Varor som av Scandlift AB köps i utländsk valuta prissätts enligt offertdagens gällande valutakurs. Om priset förändras +/- 2% eller mer från offertdatum till orderläggning, förbehåller Scandlift AB sig rätten att korrigera priset därefter. Offererade priser är villkorade av samtida beställning av offererade produkter. Äganderätten för objektet förblir Scandlift tills dess att fakturan för levererade produkter är till fullo erlagda av beställaren.

För reservdelar/service tillkommer frakt eller körersättning av servicetekniker. Moms tillkommer på samtliga fakturor. Debitering sker enligt tillverkarens gällande prislista. Betalningsvillkor 10 dagar netto.

Scandlift lämnar garanti på maskiner i enlighet med tillverkarens gällande garantikatalog. Om Scandlift av särskilda omständigheter som företaget ej kan råda över, s.k Force Majeure alternativt försenad leverans från tillverkare eller centrallager utomlands etc. ger sådant förhållande ej köparen rätt till annullering, kreditering eller dröjsmål med betalning.

Scandlift hanterar alla företag och personuppgifter enligt PUL-Lagen 1998:204 inom ramen för strukturerat och ostrukturerat material. Företag eller företrädare för företag som begärt offert eller kostnadsförslag kring maskin, reservdel eller service inom Scandlifts verksamhetsområde ger därmed sitt samtycke att Scandlift behandlar personuppgifter enligt PUL-Lagen.

Anmärkningar mot faktura skall göras inom 2 dagar från mottagande av faktura. Scandlift tillämpar ingen ångerrätt på levererade maskiner eller reservdelar/service.

Reservation

Scandlift reserverar sig kring eventuella felskrivningar rörande produkterna på hemsidan.

Kontakt

Ales Bragée
ales@scandlift.se
+46 702-300373

Emmanuel Reboulet
sales@scandlift.se
+46 706 11 40 10